angvereniging                  
               ondel           
                       ierlingsbeek

Koornieuws Agenda

 

 

 

Hier vindt u de agenda en de informatie over  onze aktiviteiten in 2020

Aanvullingen zijn nog mogelijk.

Media
Leden
lijst
Reper
toire
Spon
sors
Contact
Partij-studie
Archief
Koor
nieuws
Start
pagina
Geschie
denis

Alle Vondel activiteiten en repetities komen vanwege het Coronavirus te vervallen tot:

 

 

Januari 2021