angvereniging                  
                   ondel           
                            ierlingsbeek

Bestuurslid.

 

Joke Frederix.

Luciastraat 16

5821 CL Vierlingsbeek.

0478 632450

Jokefrederix@gmail.com

 

 

Penningmeester.

 

 

Frans Thijs

Grotestraat 78

5821 AH Vierlingsbeek

0478 562774

info@fransthijs.nl   

Commissie Lief en Leed:

 

Jeanne Daniels.

            

Bea Pingen.                                                        

 

                                                                                             

Commissie ledenwerving:

Ellen Jeuken

 

 

Het verzorgen van verjaardagspost: Annie Thijs

 

Het muziekarchief wordt beheerd door: Bea Pingen

 

Lid van Verdienste: Bea Pingen , Miek Arts.

 

De Ereleden zijn:

Miek Arts, Riet Aarts en Peter Verdijk en Martin van Rijswijck.

Voor technische vragen over de werking van de website kunt u contact opnemen met::  

 

R. Bruinen de Bruin,

Overambt 27,

5821CC Vierlingsbeek.

email: rbrdebr3@yahoo.com          

Tel 0478-634076

                                   

 

 

Secretaris.

 

Marie-José Kusters

Soetendaal 8

5821 BL Vierlingsbeek

0478 632213

vondel.secretariaat@home.nl

 

 

Bestuurslid.

 

Anny Fransen

Kreupelstraat  11

5821 AX Vierlingsbeek

0478 634227    

annyfransen@gmail.com

Er zijn de volgende commissies:

Contactpersoon vanuit bestuur:

Marie-José Kusters

Contactpersoon vanuit bestuur:

Anny Fransen.

Contactpersoon vanuit bestuur:

Anny Fransen.

Het bestuur van Zangvereniging Vondel:

Commissie planning/organisatie concerten:

 

Leo Aarts                   

Wil Cuijpers            

Miek Arts

Anny Thijs

Ronald Bruinen de Bruin

                                                                                           

Muziekcommissie:

Peter Verdijk (voorzitter)

Wil Cuijpers

Martin van Rijswijck

Contactpersoon vanuit bestuur:

Joke Frederix.

Media
Leden
lijst
Reper
toire
Spon
sors
Partij-studie
Koor
nieuws
Agenda
Geschie
denis
Home
Archief