angvereniging                  
                   ondel           
                            ierlingsbeek

De Gemengde Zangvereniging Vondel dankt zijn naam aan de gelijknamige toneelvereniging.

Toen in 1947 het Laurentiusgilde 500 jaar bestond, wilde men zang horen.

Daarom richtte de toneelvereniging Vondel een koor op met dezelfde naam.

Aanvankelijk is het zingen ondergeschikt aan het toneel, maar al snel wordt de zang steeds belangrijker.

Onder de professionele begeleiding van diverse dirigenten wordt Vondel een koor met een breed repertoire.

Nederlandstalig, klassiek, musicals en ook eigentijdse nummers staan op het programma.

Het kenmerkende van het repertoire van Vondel is juist deze “mix”.

Die “mix” zit ook in de optredens van Vondel: zoals een theeconcert samen met Mallemoer, de Proms, het jaarlijkse Kerstconcert in het Koningskerkje, uitwisselingsconcerten met andere koren, optredens met een  Djembé groep.

 

Sinds januari 2016 staat Vondel onder leiding van Eric Roefs (zie geschiedenis voor meer info)

 

Nieuwe leden blijven welkom.

 

Wij repeteren op maandag bij Concordia  van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Een repetitie bijwonen kan altijd. Mocht je daarna  interesse hebben dan kun je enkele weken komen “proeven” hoe het is om bij Vondel te zingen. Beslissen kan dan nog altijd.

Index
Index
Bestuur

Link naar facebook pagina van vondel

Media
Leden
lijst
Reper
toire
Spon
sors
Contact
Partij-studie
Archief
Koor
nieuws
Agenda
Geschie
denis

*

Zingen is gezellig, ontspannend en een prima manier om de week te beginnen.

Misschien begint de week voor jou ook voortaan met ontspannend gezang.*